מרכז פישמן וכלכלית ירושלים למימון, יזמות ונדל"ן
סמינר פיתוח עסקי ויזמות בנדל"ן- תאריך פתיחה 18.5.16

פרטים בטלפון 03-9486352
ראשי

מאמרים


מאמרים

לימודי תמ"א 38
לימודי תמ"א 38

תמ"א היא ראשי התיבות של תכנית מתאר ארצית שלושים ושמונה אשר משמעותה חיזוק המבנים אשר נבנו לפני שנת 1980 ונחשבים למועדים לסכנות בזמן רעידות אדמה הודות לאופן הבנייה שלהם. לאור הריבוי של מבנים רבים שאינם עומדים בתקן הבנייה לפי תקנות רעידות האדמה, קבעה המועצה הארצית לבנייה את תקנות התמ"א אשר מאפשרות שיפוץ וחיזוק המבנים.

הזכאות לפטור ממס בדירות מגורים
הזכאות לפטור ממס בדירות מגורים

במסגרת חוק ההסדרים החדש, תוקן חוק מיסוי מקרקעין ונקבעו הוראות חדשות, בין היתר, לעניין מיסוי דירות מגורים. הגדרת "דירת מגורים מזכה" כוללת שישה תנאים מצטברים- דירה או חלק מדירה, בבעלותו או בחכירתו של יחיד, שבנייתה הסתיימה ואשר אינה מהווה מלאי עסקי. בנוסף, ייעודה הוא שימוש למגורים לפי טיבה והיא שימשה בתקופת השבח בעיקרה למגורים, בעת שהייתה בחזקתו של המוכר.

תמ"א 38 או פינוי בינוי?
תמ"א 38 או פינוי בינוי?

לאחרונה התעוררה בפני ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב, בראשות כותב שורות אלה, השאלה כיצד יש לנהוג באותם מקרים בהם נוצרת התנגשות בין הרצון לבצע פרויקט של "פינוי ובינוי" מחד, לבין הרצון של אחד מהבניינים המצויים במתחם המיועד לביצוע הפרויקט מעוניין לפרוש מהכלל, ולחזק את הבניין בפני רעידות אדמה, מכוח תמ"א 38, בדרך של עיבוי בניה או בדרך של הריסת הבניין והקמתו מחדש. המאמר ידון בשאלה מתי יתקיים תהליך של פינוי בינוי ומתי פרוייקט תמ"א 38.

דמי ניהול בהתחדשות עירונית
דמי ניהול בהתחדשות עירונית

מטרת מאמר זה, הינה להציג סוגיה שלא תמיד זוכה לדגש במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת הריסה ובנייה מחדש. המטרה, להציג את דרך ההגנה המקסימלית לבעלי הנכסים המתקשרים בעסקה מסוג פינוי בינוי ו/או תמ"א 38 מסלול הריסה ובנייה מחדש בכל הקשור לתשלומם דמי הניהול העתידיים בבניין החדש במטרה לשמור על רמת תחזוקה בבית המשותף ברמה גבוהה.

"גם לי גם לך לא יהיה" – פס"ד שומרוני
"גם לי גם לך לא יהיה" – פס"ד שומרוני

האם החלטת בית המשפט העליון אכן תעשה סוף למלכודת חברתית במסגרת פרויקטים המבוססים על תמ"א 83? שנים של התמודדות בין בעלי זכויות בבית משותף לדייר סרבן במסגרת פרויקט של תמ"א 83 הסתיימו בבית המשפט העליון בגלגול שלישי.

יהיה מע"מ? אפס!
יהיה מע"מ? אפס!

מזה מספר חודשים, ולכל מקום אליו אני מגיע, אני נשאל על ידי מכרים, ברצינות רבה, את שאלת 15.3 האחוז... לקנות או לקנות עכשיו דירה? והשאלה, החוזרת על עצמה ומטרידה מנוחתם של רבבות ישראלים ובצדק, מעלה בי תחושות קשות של תסכול הנובעות, לא מהיעדר היכולת שלי או של מישהו בכלל לנבא את העתיד, כי אם מתוצאות הניתוחים המושכלים אותם אנו עורכים בתקופה האחרונה ולפיהם, שום דבר מהותי טרם קרה ועל כן, אין כל סיבה שמשהו מהותי גם ישתנה בעתיד הנראה לעין.

עקרונות הבנק במימון פרויקטים
עקרונות הבנק במימון פרויקטים

בנק ירושלים מתמחה במימון פרויקטים למגורים, מלווה היום כ-220 פרויקטים בפריסה גיאוגרפית ארצית, הכוללים למעלה מ-10,000 יח"ד. מרבית לקוחות הבנק הינם לקוחות חוזרים. מעבר לעסקאות קלאסיות, פיתח הבנק התמחות במימון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית לסוגיה; עסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי. סקטור הנדל"ן בבנק מונה 20 אנשי כלכלה ומימון ומאופיין במתן מענה מהיר, מקצועי ויצירתי ללקוחותיו. מימון פרויקטים מתבצע בשיטת "ליווי סגור", סגור כשמו כן הוא: בידול הפרויקט משאר עסקיו של היזם וניהולו כיחידה עצמאית רווחית ונושאת את עצמה.

מחירי הדירות בתל אביב
מחירי הדירות בתל אביב

האם מחירי דירות יוקרה מיוחדות בתל אביב הגיעו לשיא? בשנים האחרונות אנו עדים לעליית מחירים של עשרות אחוזים במחירי דירות יוקרה בתל אביב, שגורמת להאצת עליית המחירים בתל אביב יפו רבתי.

הזדמנויות להשבחת מקרקעין
הזדמנויות להשבחת מקרקעין

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (להלן: "החוק") נכנס לתוקף לפני כחצי שנה (להלן:"תיקון 101 לחוק" ). המטרה המוצהרת של החוק הינה - פישוט וייעול הליכי התכנון והרישוי.

יש לך פטור, להשכירך
יש לך פטור, להשכירך

קיימים מספר פטורים והקלות במס אשר נועדו לעודד ולהגדיל את היצע שוק הדירות להשכרה. כך, החוק לעידוד השקעות הון הביא לשינוי מסוים. יחד עם זאת, יש צורך לנקוט צעדים נוספים לשיפור המצב

שיווק פרויקטים למגורים
שיווק פרויקטים למגורים

במהלך השנים האחרונות חל שינוי מהותי בשיווק פרויקטים לנדל"ן בישראל. המהפך מתבטא בכך שבעבר השוק היה של יצרנים ש"יצרו" פתרונות מגורים. כיום אנו נמצאים בשוק של צרכנים המחפשים חווית מגורים. השינוי בשוק מצריך שינוי מהותי בדפוסי הפעולה לבניית אסטרטגיה שיווקית.

נדל"ן מסחרי בארה"ב – מגמות ושינויים
נדל"ן מסחרי בארה"ב – מגמות ושינויים

הנדל"ן המסחרי בארה"ב ובעולם בכלל חווה כעת שינויים בגלל התפתחות המסחר המקוון ושינוי בדפוסי התנהגות הצרכנים. האם יש בכך כדי להשפיע על משקיעי הנדל"ן המשקיעים בנדל"ן מסחרי?

השקעות בהתחדשות עירונית
השקעות בהתחדשות עירונית

"מדוע משקיעים מוסדיים צריכים ליצור/לייסד רכיב השקעות חדש – "התחדשות עירונית" - בפרוטפוליו של מוצרי השקעה ארוכי-טווח".

מינויו של משה כחלון לשר האוצר
מינויו של משה כחלון לשר האוצר

מינויו של משה כחלון לשר האוצר לווה בלגיטימציה וקרדיט רב מצד הציבור, שזכר לו חסד נעורים על תפקודו כשר התקשורת, כך שהוא נתפש כאיש הנכון בזמן הנכון. ברם, מבחינתו של כחלון מדובר למעשה בחרב פיפיות וזאת משום שסיכויי הצלחתו בתפקיד שואפים לאפס. כחלון לא הבין לעומק, עד שנכנס בפועל לתפקידו, מהו גודל ה"בור" בו נמצא שוק הדיור המקומי, והמחשבה כי ניהול אגרסיבי יותר של התהליכים ואיחוד סמכויות, יפתרו את הבעיה, צפויה להתברר כלא מספקת.

הריבית האפסית של השנים האחרונות
הריבית האפסית של השנים האחרונות

הריבית האפסית של השנים האחרונות, יצרה תופעה מסוכנת של "עיוורון סיכונים" בעיקר בקרב בני דור ה"שלושים פלוס" נוטלי המשכנתא הראשונה. במהלך שמונה השנים האחרונות, אנו רגילים לסביבת ריבית אפסית שלמעשה מייצרת כסף בחינם, כך שלעיתים עייפנו גם את עצמנו בכך שהמלצנו והתחננו בפני הלווים לנסות ולהבין כי יש לבחון נטילת משכנתא בפרספקטיבה ארוכת טווח ולכן עליהם להיערך לתופעת קיצון של התייקרויות של עד 30% בהחזר החודשי, כפי שקורה בימים אילו ממש.

יש לך פטור,להשכירך
יש לך פטור,להשכירך

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות ציבורית גדולה בקשר ליוקר מחירי הדירות והשכירות למגורים בישראל. פתרון מיסויי אפשרי מצוי בהקלות ממס שהעניק המחוקק לבנייה להשכרה. במאמר זה, נסקור בקצרה את הפטורים וההקלות במס אשר נועדו לעודד ולהגדיל את היצע שוק הדירות להשכרה ובכך להקל על שוק הנדל"ן בישראל.

צור קשר  | קורסי נדל"ן  | מאמרים

©2012 כל הזכויות שמורות האוניברסיטה העברית ירושלים

עודכן לאחרונה ב- 8.4.2013
עיצוב: SagaStudio . נבנה ע"י Yalla בניית אתרים